انواع ساندویچ پانل

انواع ساندویچ پانل

کانکس ساندویچ پانل

کانکس ساندویچ پانل ، افرادی که از سازه های پیش ساخته و کانکس استفاده کرده اند از عیوب کانکس معمولی مطلع هستند. یکی از عیوب مهم کانکس های معمولی عایقبندی انهاست که در برابر گرما سرما و صداست.

کسانی که برایشان گزینه  عایقبندی در کانکس مهم باشد به سازه های ساندویچ پانل رو می اورند.کانکس ساندویچ پانل بهترین گزینه از لحاظ ایزوله بودن در برابر دما و صداست.

موارد استفاده کانکس ساندویچ پانل بیشتر در کمپ های کارگاهی و اقامتی و مصارف صنعتی مانند کشنده های یخچالی میباشد.

کانکس ساندویچ پانل بیشتر در مکانهایی که شرایط جوی مساعدی نداشته و یا اینکه افراد به دلیل سختی زندگی به دنبال کانکس مستحکمی هستند که بتوانند به طور طولانی از ان استفاده کنند .

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + هجده =